kunci jawaban

Sejarah sebagai sebuah kisah dapat kita temui dalam

Sejarah sebagai sebuah kisah dapat kita temui dalam . . . .

A. Hikayat Raja-Raja Pasai
B. Malin Kundang
C. Ramayana
D. Mahabarata
E. Buku Awal Kebangkitan Mataram, karyaH.J.Dee Graaf

Jawaban

Jawaban yang benar adalah A. Hikayat Raja-Raja Pasai.

Sejarah sebagai sebuah kisah merupakan penggambaran kembali suatu peristiwa oleh sejarawan. Setiap sejarawan yang menceritakan sejarah sebagai kisah, mereka akan dipengaruhi oleh sifat-sifat mereka sendiri sehingga setiap cerita yang dibuat tidak dapat langsung dikatakan sudah objektif. Contohnya kisah Ken Dedes, Hikayat Raja-Raja Pasai, Proklamasi 17 Agustus 1945, dll.

TRENDING |  Bangsa Proto Melayu dan deutro Melayu tiba ke Indonesia pada tahun

Jadi, sejarah sebagai sebuah kisah dapat kita temui dalam Hikayat Raja-Raja Pasai.

 

Pertanyan Lain :

TRENDING |  pernyataan di bawah yang menjadi faktor pendorong datangnya bangsa barat ke indonesia ditunjukan pada nomor

Kumpulan Materi :

Informasi Kuliah dan Beasiswa :

Check Also

kunci jawaban

Apa yang menyebabkan munculnya pola gelap-terang pada peristiwa difraksi cahaya?

Apa yang menyebabkan munculnya pola gelap-terang pada peristiwa difraksi cahaya? Jawaban pola terang gelap pada …